• May 19, 2024

การแบ่ง Segment รถยนต์ มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร-

ก่อนซื้อรถต้องไม่พลาด ต้องเช็กก่อนว่า Segment รถยนต์ประเภทไหน จะตอบโจทย์ต่อความชอบ และการใช้งานของคุณบ้าง ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้จัก Segment รถยนต์ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Segment รถยนต์ว่าคืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

Segment รถยนต์คืออะไร?

Segment รถยนต์ เป็นการ…

Read More