• May 19, 2024

ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา 10 นักการเมือง ปมถือครองที่ดินมิชอบ!

วันที่ 10 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถือครองที่ดิน หรือเอกสารสิทธิโดยมิชอบหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารสิทธิโดยม…

Read More