• May 19, 2024

สวาดแคทเปิดให้เด็กชมฟรีเกมดวลนครศรี

เกมวันอาทิตย์นี้ ที่จะเตะในสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นอกจากเด็ก-เยาวชน ที่มีความสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตรแล้ว สโมสรฯได้กำหนดเกณฑ์อายุเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรีเช่นกัน

เด็ก-เยาวชนที่ได้เข้าชมฟรี สามารถแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน (ที่แสดงวัน…

Read More