• May 19, 2024

“กมธ.กีฬา” เปิดวงสัมมนาพัฒนามวยไทยสู่มรดกโลก

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สรุปผลการดำเนินงานก…

Read More