• May 19, 2024

เปิดทรัพย์สิน 2 อดีต รมต. “มนัญญา” อู้ฟู่ 98 ล้าน “สาธิต” รวย 59 ล้าน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยรายชื่อน่าสนใจ คือ อดีตรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นตำแหน่ง 2 ราย ได…

Read More