• June 14, 2024

3 tháng đầu năm, vốn FDI đổ vào bất động sản gấp đôi cùng kỳ

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính đến ngày 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (vốn góp) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63tỷ USDvà tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/3, cả nước có 39.758 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, TP Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 970,8triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 6,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Kế đến là Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn; tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, TPHCM, Đồng Nai…From: web game casino

Các nhà đầu tư đã đầu tư vào 17/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,93 tỷ USD, chiếm gần 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Ngành bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,58tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 224,8triệu USDvà gần 190,2triệu USD.