• June 14, 2024

อัพเดทน้ำท่วม! “ทางหลวงชนบท” 160 สายทาง ผ่านไม่ได้ 96 แห่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้(12ต.ค.65)สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย เชียงใหม่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู เชียงราย กาญจนบุรี และนครปฐม ได้รับผลกระทบ 160 สายทาง สัญจรผ่านได้ 64 สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้ 96 สายทาง เช่น

1.จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ สาย อย.015 สะพานมนตรี พงษ์พาณิช น้ำท่วม 70 ซม.,สาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย น้ำท่วม 60 ซม. และ สาย อย.021 สะพานจุฬามณี น้ำท่วม 50 ซม. 2.จ.ชัยภูมิ 3 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย ชย.3002 แยก ทล.201-บ้านเขว้า อ.จัตุรัส,บ้านเขว้า น้ำท่วม 35 ซม.,ถนนสาย ชย.3003 แยก ทล.202-แยก ทล.2065 อ.เมืองชัยภูมิ,คอนสวรรค์ น้ำท่วม 45 ซม. และ ถนนสาย ชย.4040 แยก ทล.2065-ทล.2233 อ.คอนสวรรค์,แวงใหญ่ น้ำท่วม 55 ซม.

3.จ.นครสวรรค์ 5 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย นว.3099 แยก ทล.333-บ้านยางขาว อ.พยุหะคีรี น้ำท่วม 100 ซม.,ถนนสาย นว.3102 ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว,ชุมแสง น้ำท่วม 47 ซม.,ถนนสาย นว.3119 แยก ทล.225-ชุมชนเกาะยม อ.เมือง น้ำท่วม 60 ซม.,ถนนสาย นว.3041 แยก ทล.117-บ้านหัวถนน อ.เมือง น้ำท่วม 41 ซม. และ ถนนสาย นว.4066 แยก ทล.3004 อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด อ.เมือง น้ำท่วม 60 ซม.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

4.จ.เชียงใหม่ 1 สายทาง ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108-บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง,เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว 5.จ.เชียงราย 1 สายทาง สาย ชร.007 สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานทรุดตัว 6.จ.กาญจนบุรี 1 สายทาง ถนนสาย กจ.4063 แยก ทล.3086-บ้านน้ำลัด อ.หนองปรือ,บ่อพลอย น้ำท่วม 60 ซม. และ 7.จ.นครปฐม 1 สายทาง สาย นฐ.058 สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดบางไผ่นารถ) น้ำท่วม 50 ซม.

ทั้งนี้ ทชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมเตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146