• June 14, 2024

นักเรียนมีเฮ! ศธ. อนุมัติ พิจารณาผ่อนผันเครื่องแบบ-รองเท้านักเรียน

17 พ.ค. 67 เฟซบุ๊กเพจ ศธ.360 องศา ประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากที่ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงนามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 "เรียนดี มีความสุข"ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้ทุกหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านสำนักงานรัฐมนตรี) จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ที่มา : ศธ.360 องศา

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ศึกเนชันส์ ลีก 2024 คืนวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 16-17 พ.ค. 67

6 ผักป้องกันไขมันพอกตับ กำจัดสารพิษ สรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งตับได้ คำพูดจาก JOKER123