• June 14, 2024

“ขสมก.” เปิดผลประเมินแก้ปมรถเมล์น้อยคอยนาน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้จัดแถลงข่าว เรื่อง “ขสมก. เดินหน้าตามแผนแก้ไขปัญหารถโดยสาร (รถเมล์) รอนาน” ว่า ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขสมก. ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถเมล์มาต่อเนื่อง และ ขสมก. ได้ลงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา โดยปรับแผนการเดินรถใหม่ เช่น เกลี่ยรถในเส้นทางในช่วงเวลาที่ใช้บริการน้อย อาทิ ช่วงกลางวันและช่วงบ่าย มาให้บริการช่วงเย็นและค่ำ เพื่อรองรับการใช้บริการผู้โดยสารได้มากขึ้น และลดปัญหาคอยนาน รวมทั้งการตัดรถเสริมในเส้นทางที่มีระยะทางไกล

ซึ่งแผนใหม่นี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา และเริ่มทดลองนำแผนไปใช้ โดยเฉพาะเส้นทางวิกฤติจำนวน 27 เส้นทาง ในจำนวน 107 เส้นทางมีการเดินรถ พบว่าแนวโน้มดีและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น เช่น สาย 18 ตลาดท่าอิฐ-อนุสาวรีย์สมรภูมิ ระยะทาง 24 กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. มีรถเมล์ธรรมดา (รถร้อน) ให้บริการ 25 คัน ก่อนปรับแผนมีผู้ใช้บริการ 7,600 คนต่อวัน จำนวน 68-80 เที่ยววิ่งต่อวัน จนปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่ 9,200 คนต่อวัน จำนวน 90-107 เที่ยวต่อวัน

นายกิตติกานต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการติดตั้งคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนรถเมล์ทุกคัน เพื่อเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มิ.ย.65 มีจำนวน 1,485 ราย ส่วนมากจะเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายรถเมล์ไม่สะอาดและไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยช่องทางการร้องเรียนนี้จะเป็นส่วนช่วยให้นำมาปรับปรุงบริการให้ดีต่อไป อย่างไรก็ตาม ขสมก. จะดำเนินการประเมินผลทุกวัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากการใช้บริการรถเมล์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน ทั้งช่วงเวลาเช้า-กลางวัน-เย็น และกลางคืน รวมทั้งช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ ด้วย ส่วนอีกเส้นทางที่เหลือ ไม่ใช่เส้นทางวิกฤติ ต้องประเมินผลและดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ ขสมก. ได้มาระบุว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 13 มิ.ย. และจะครบกำหนดวันที่ 28 มิ.ย. นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขสมก. ได้พบปัญหาการให้บริการรถเมล์ที่แท้จริง และได้มีการปรับรื้อสิ่งต่างๆ อาทิ เกลี่ยรถ เกลี่ยพนักงานในเส้นทาง และมีการตัดเสริมรถในเส้นทางที่มีระยะทางไกล ขสมกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จะดำเนินการเรื่องนี้ไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ และจะประเมินใหญ่ทุกเดือน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวมากที่สุด

ปัจจุบัน ขสมก. มีรถเมล์ให้บริการ 2,885คัน แบ่งเป็น รถเมล์ร้อน 1,520 คัน อายุใช้งาน 30 ปี รถเมล์แอร์ครีมน้ำเงิน 179 คัน อายุการใช้งาน 22-27 คัน รถเมล์แอร์ยูโรทูสีเหลือง-ส้ม 699 คัน อายุใช้งาน 20-23 ปี และ รถเมล์เอ็นจีวี 487 คัน

นายกิตติกานต์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงต่อเนื่องนั้น ยอมรับว่าส่งกระทบต่อการเดินรถ ขสมก. เพราะมีค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง 1,600 ล้านบาทต่อปี แต่ ขสมก. ยังคงให้บริการปกติตาม ไม่มีการปรับลดเที่ยววิ่งแต่อย่างใด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันในปี 65 ขสมก. ได้รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ(PSO)จำนวน 2,200ล้านบาท และ ขสมก. ยังมีรายได้จาการเก็บค่าโดยสาร การให้เช่าพื้นที่โฆษณา และพื้นที่อู่รถเมล์ ซึ่งสามารถมาบริหารกิจการต่อไปได้